Profile

Personal Profile

Website: http://www.facebook.com/wap.idea

About me: ชอบวาดรูป ชอบอ่านหนังสือธรรมะและบทความที่ให้ข้อคิดดี ๆ ในการดำเนินชีวิต
อยากจะเขียนบทความและการ์ตูนที่ให้ข้อคิดดี ๆ กับสังคมครับ